Col·lecció
Pont del Petroli
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Col·lecció
la puça del petroli
-
-
-
-
-
-
-
-
Asefru i Yiman
Reclamo la paraula
Recerca 1968
Llambordes de cotó
Sinapsis
Terra, pedra, mar
-

VI(r)US
Diversos Autors

ISBN: 84-933585-4-1
Pàgines: 144
PVP: 20€
Octubre 2005

“Aquest és el  primer llibre antològic de la  poesia
visual dels Països Catalans i també serà exposició
itinerant, i esperem que sigui un punt d’inflexió per
a futurs estudis i serveixi per seduir  nous lectors i 
nous espectadors.  
Una de les meves premisses als autors invitats era
que les obres estiguessin  realitzades en el  segle
actual i si fos  possible inèdites. A ambdues
condicions, els autors han respost satisfactòriament i,
a més a més, la majoria de les obres han estat
realitzades aquest any 2005, la qual cosa  permet
copsar el panorama actual de la poesia visual; aquest
híbrid d’imatge i text, frontera o, més ben dit, territori compartit entre la literatura i la pintura, artifici crític i
lúdic alhora, espai on el metallenguatge poètic és un
virus en constant expansió.” J.M. Calleja, del pròleg
del llibre.

 

Participen autors d'Alacant, València, Castelló, Mallorca, Lleida, Tarragona,
Girona, Barcelona i Catalunya Nord, tots en actiu en major o menor mesura
en la actualitat: Antoni Albalat, Jordi Badiella, José-Carlos Beltrán,
Joaquim Brustenga-Etxauri, Núria-Rosa Cabré, J. M. Calleja, Xavier Canals,
Eduard Escoffet, Paco Fanés, Ferran Fernández, Bartomeu Ferrando,
F. Xavier Forés, Raül Gàlvez, Isabel Jover, Jean Sebastien Leblond-Duniach,
Miquel Martínez, Pep Mita, Daniel Montes, Dionís Orrit, Santi Pau, Paco Pérez,
Salva Pérez, Joan Puche, Sergi Quiñonero, Àlbert Ràfols-Casamada,
César Reglero, Nieves Salvador, Pep Segon, Josep Sou, Andreu Terrades,
Gustavo Vega i Lluís Vilaseca.

Bandera Eduard Escoffet
 
Ciutadans Joan Puche
 
Gaudeamus igitur Dionís Orrit
 
Paperina Joaquim Brustenga-Etxauri
 
Pluja d'estiu J. M. Calleja
 
Poema visual agitat César Reglero
 
Sense Títol Albert ràfols-casamada
 
Sense Títol Sergi Quiñonero
 
Serenitat Lúcida Salva Pérez
 

 


Associació Pont del Petroli email entrar pontdelpetroli@yahoo.es
Copyright©2005 All rights reserved.
BL BR